Na základe skúseností, získaných na poli vojenskej techniky, ďalej na základe našich inovativných schopností a možností priebežne vyvýjame už existujúce technické prostriedky a možnosti vývoja systémov, ako aj vývoj nových produktov. Hlavným smerom firmy v súčastnosti je vývoj zbrojných doplňkov a vytvorenie vlastného portfólia produktov. Náš vysoko profesionálne pripravený inžiniersky tím vykonáva vývoj a výrobu kusových produktov rovnako ako vývoj a kompletnú modernizáciu vojenských prostriedkov. Naše taktické riešenia ponúkame všetkým ozbrojeným zložkám, zbrojné doplnky sú k dostaniu aj pre športových strelcov, aj v civilnom sektore.

Pre viac informácií, prosím, navštívte webovú stránku GIS Tactical:
www.gistactical.com