Na základě zkušeností, získaných na poli vojenské techniky,  dále na základě našich inovativních schopností a možností průběžně vyvýjíme již existující technické prostředky a možnosti vývoje systémů, jako i vývoj nových produktů. Hlavním směrem firmy v součastnosti je vývoj zbrojních doplňků a vytvoření vlastního portfolia produktů. Náš vysoce profesionálně připraven inženýrský tým provádí vývoj a výrobu kusových produktů stejně jako vývoj a kompletní modernizaci vojenských prostředků. Naše taktické řešení nabízíme všem ozbrojeným složkám, zbrojní doplňky jsou k mání i pro sportovní střelce, i v civilním sektoru.

Pro více informací, prosím, navštivte webovou stránku GIS Tactical:
www.gistactical.com