Developing
Manufacturing
Manufacturing
Trading

Hlavným profilom GIS Technologies je výskum a vývoj priemyselných produktov, výroba a následná medzinárodná distribúcia špeciálnych strojárenských a kovových produktov.

Základy úspešného fungovania našej firmy, založenej 7. Septembra 2012 a vytýčenie vhodných cielov hospodárskeho rastu je založené na mnohodesaťročných odborných skúsenostiach získaných v priemyselnej a obchodnej oblasti, vynikajúcej týmovej práci vo vývojovej sfére, kvalita a odbornosť našich inžinierskych týmov a výrobnej a obchodnej divízie fungujúcej na veľmi vysokej úrovni.

K našim činnostiam používame vysoko kvalitné systémi na kontrolu kvality, ktorých audicitu prevádzame priebežne.