Strojárske inžinierstvo

Prevádzame návrhy strojárskych elementov, súčiastok, originálnych strojov, inováciu strojov a zariadení, podľa požiadavkov objednávateľa. Systémy návrhov v 3D a mnohoročné skúsenosti nám pomáhajú v efektívnej práci.

Plánovanie výrobkov

Vývoj kovových a plastových výrobkov na základe návrhov objednávateľa. Máme bohaté skúsenosti plánovania a vývoja výrobkov, v súlade s príslušnou legislatívou v technickej a ergonometrickej oblasti. Už vo fázy návrhov sústreďujeme veľkú pozornosť na optimalizáciu následného sériového vyrábania.

Príprava prototypov

Prijímame objednávky na rýchlu výrobu prototypov (3D) na požiadavky objednávateľa, buď na základe poskytnutých strojárskych a produktovývojových plánov alebo na základe hotových plánov, a to technológiou presného odliatku alebo vysústružením kovových prototypov.

Výrobná technológia

Na základe schválených plánov a prototypov vypracujeme optimálnu výrobnú technológiu pre dosiahnutie najefektívnejšej sériovej výroby produktov.